Fleur

Helaas heeft deze dekking geen resultaat gehad, zowel op natuurlijke wijze als met de KI kwamen er geen kleintjes. Ook een eerdere poging met een andere reu leverde geen resultaat op.Na deze pogingen zal er geen volgende poging meer worden ondernomen